Chłodnie

Dokonujemy całodobowo eksportacji (odbioru ciała osoby zmarłej) z miejsca, gdzie nastąpił zgon do własnej chłodni. Dysponujemy własną chłodnią, w której osoba zmarła przebywa do czasu pogrzebu. Gwarantujemy Państwu, że ciało bliskiej Państwu osoby będzie przechowywane do chwili ceremonii pogrzebowej w godnych warunkach.